PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.97-101.748201097-101748-751Preparation and Characterization of Ba0.6Sr0.4TiO3 Ceramics Doped with Al3+, Ga3+, and In3+Juan Juan Qian, Xiao Yan Wang, Xi Yun He, Ping Sun Qiu, Da Zhi Sunhttps://www.scientific.net/AMR.97-101.748.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.620-622.6712009620-622671-674Photocatalytic Properties of TiO2-Coatings Mounted on CaAl2O4:Eu2+, Nd3+ without Light SourceHui Hui Li, Yu Hua Wanghttps://www.scientific.net/MSF.620-622.671.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.868.73201686873-78Photoluminescence Properties of the Magnetoplumbite-Type BaMg6Ti6O19:Mn4+ and Spinel-Type Mg2TiO4:Mn4+Takuya Sasaki, Jun Fukushima, Yamato Hayashi, Hirotsugu Takizawahttps://www.scientific.net/MSF.868.73.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.896.13201789613-17Preparation and Photocatalytic Property of SO42-/TiO2, SO42-/Fe2O3 Nano-ParticlesXiao Meng Lv, Ying Jia, Zhi Yong Huang, Qi Long Han, Shu Juan Zhanghttps://www.scientific.net/MSF.896.13.pdf
Applied Mechanics and Materials10.4028/www.scientific.net/amm.148-149.3652011148-149365-368Photocatalytic Degradation of Methylene Blue Using Eu3+ and Sm3+ Co-Doped TiO2Cheng Zhi Jiang, Xu Dong Luhttps://www.scientific.net/AMM.148-149.365.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.399-401.9822011399-401982-986Luminescence Properties of Er3+/Tm3+-Doped Ga2O3-Bi2O3-PbO-GeO2 System GlassesJin Liu, Dong Mei Shi, Ying Gang Zhao, Xiao Feng Wanghttps://www.scientific.net/AMR.399-401.982.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.900.34202190034-41Level Density of the Pre Compound Nucleus Calculations for [28 60Ni], [28 58Ni], Using Exciton ModelMaha Taha Idreeshttps://www.scientific.net/KEM.900.34.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.214.1972011214197-201Antibacterial Activity of TiO2 and Fe3+ Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized at Low TemperatureSaowaluk Boonyod, Weerawan Sutthisripok, Lek Sikonghttps://www.scientific.net/AMR.214.197.pdf
Human Heredity10.1159/0001521651968185429-443Haemoglobin J Baltimore (α2 β2 16 gly→asp) and Haemoglobin D punjab (α2β2121 glu→gln) in Two Dutch FamiliesW.W.W. de Jong, L.N. Wenthttps://www.karger.com/Article/Pdf/152165, https://www.karger.com/Article/Pdf/152165
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.569.1282012569128-131Growth and Spectral Properties of Ho3+,Tm3+ Codoped BaY2F8 Laser CrystalFan Ming Zeng, Guang Tian Zou, Jing He Liuhttps://www.scientific.net/AMR.569.128.pdf