Risk assessment of di(2-ethylhexyl) phthalate in the workplace
Hyeon-Yeong Kim
Environ Anal Health Toxicol. 2016;31:e2016011  Published online 2016 May 13     DOI: https://doi.org/10.5620/eht.e2016011
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Associations of Urinary DEHP Metabolites in Pregnant Women with Serum Thyroid Hormone and Thyroid-Related Genes in Neonatal Umbilical Cord Blood in Jilin, China
Xueting Zhang, Wen Qi, Zihan Su, Hui Ye, Haotang Zhao, Jianwei Cui, Xiaoqi Fang, Liuwei Shi, Xueying Liu, Ziyu Wang, Hang Xu, Fuju Wu, Lin Ye
Exposure and Health.2024;[Epub]     CrossRef
The active phthalate metabolite, DHEP, induces proliferation and metastasis of prostate cancer cells via upregulation of β-catenin and downregulation of KLF7
Hecheng Li, Jianping Li, Yubo Ma, Ziming Wang, Zihe Peng, Hang Xu, Hang Bi, Shaik Althaf Hussain, Zhaolun Li
Bioorganic Chemistry.2023; 141: 106864.     CrossRef
DEHP-elicited small extracellular vesicles miR-26a-5p promoted metastasis in nearby normal A549 cells
Yifei Qin, Jing Zhang, Ricardo David Avellán-Llaguno, Xu Zhang, Qiansheng Huang
Environmental Pollution.2021; 272: 116005.     CrossRef
Independent and combined effects of Bisphenol A and Diethylhexyl Phthalate on gestational outcomes and offspring development in Sprague-Dawley rats
Josephine Bou Dagher, Coral K. Hahn-Townsend, Amrita Kaimal, Maryam Al Mansi, Joseph E. Henriquez, Diane G. Tran, Christian R. Laurent, Caleb J. Bacak, Hannah E. Buechter, Celexis Cambric, Jared Spivey, Yen-Jun Chuang, Elyssa J. Campbell, Abhyuday Mandal,
Chemosphere.2021; 263: 128307.     CrossRef
System Biology-Guided Chemical Proteomics to Discover Protein Targets of Monoethylhexyl Phthalate in Regulating Cell Cycle
Tengfei Xu, Liyan Chen, Yan Ting Lim, Haoduo Zhao, Hongjin Chen, Ming Wei Chen, Tao Huan, Yichao Huang, Radoslaw Mikolaj Sobota, Mingliang Fang
Environmental Science & Technology.2021; 55(3): 1842.     CrossRef
Evaluation of reproductive hormones in Egyptian workers occupationally exposed to di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP): a cross-sectional study
Fateheya M. Metwally, Asmaa M. Elfiky, Neven E. Sharaf, Hend Rashad
Journal of Complementary and Integrative Medicine.2021; 18(4): 851.     CrossRef
Correlations between Urinary Monoethylhexyl Phthalate Concentration in Healthy Individuals, Individuals with Colorectal Adenomas, and Individuals with Colorectal Cancer
Wei-Chih Su, Yi-Chen Tsai, Tsung-Kun Chang, Tzu-Chieh Yin, Hsiang-Lin Tsai, Ching-Wen Huang, Yen-Cheng Chen, Ching-Chun Li, Po-Jung Chen, Jaw-Yuan Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2021; 69(25): 7127.     CrossRef
Aberrations of miR-126-3p, miR-181a and sirtuin1 network mediate Di-(2-ethylhexyl) phthalate-induced testicular damage in rats: The protective role of hesperidin
Hebatullah S. Helmy, Mahmoud A. Senousy, Ayman E. El-Sahar, Rabab H. Sayed, Muhammed A. Saad, Eman M. Elbaz
Toxicology.2020; 433-434: 152406.     CrossRef
Di(2-ethylhexyl) phthalate induced hepatotoxicity in quail (Coturnix japonica) via modulating the mitochondrial unfolded protein response and NRF2 mediated antioxidant defense
Qi Zhang, Yi Zhao, Milton Talukder, Yu Han, Cong Zhang, Xue-Nan Li, Jin-Long Li
Science of The Total Environment.2019; 651: 885.     CrossRef
Di(2-ethylhexyl) phthalate promotes lung cancer cell line A549 progression via Wnt/β-catenin signaling
Jin Hee Kim
The Journal of Toxicological Sciences.2019; 44(4): 237.     CrossRef
Toxic Effects of Di-2-ethylhexyl Phthalate: An Overview
Sai Sandeep Singh Rowdhwal, Jiaxiang Chen
BioMed Research International.2018; 2018: 1.     CrossRef
Cell Motility Facilitated by Mono(2-ethylhexyl) Phthalate via Activation of the AKT−β-Catenin–IL-8 Axis in Colorectal Cancer
Chi-Wen Luo, I-Ling Hsiao, Jaw-Yuan Wang, Chun-Chieh Wu, Wen-Chun Hung, Yu-Han Lin, Tzu-Yi Chen, Yin-Chou Hsu, Tian-Lu Cheng, Mei-Ren Pan
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2018; 66(37): 9635.     CrossRef
Melatonin alleviates meiotic defects in fetal mouse oocytes induced by Di (2-ethylhexyl) phthalate in vitro
Zhong-Yi Sun, Pan Zhang, Jun-Jie Wang, Jing-Cai Liu, Lan Li, Wei Shen, Qiu-Yue Zhai
Aging.2018; 10(12): 4175.     CrossRef
Lifetime cancer risk assessment for inhalation exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
Yufeng Miao, Runhuai Wang, Chan Lu, Jinping Zhao, Qihong Deng
Environmental Science and Pollution Research.2017; 24(1): 312.     CrossRef
Up regulation of IL-6 is involved in di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) induced migration and invasion of non small cell lung cancer (NSCLC) cells
Yingyi Wang, Ming Zhao, Jieying Liu, Jianjiao Ni, Yuchen Jiao, Chunmei Bai
Biomedicine & Pharmacotherapy.2017; 89: 1037.     CrossRef
Di(2‐ethylhexyl)phthalate: Adverse effects on folliculogenesis that cannot be neglected
Teng Zhang, Wei Shen, Massimo De Felici, Xi‐Feng Zhang
Environmental and Molecular Mutagenesis.2016; 57(8): 579.     CrossRef